Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Lakossági tájékoztató a járásokról

2013. október 16., szerda

2013. január 1-jével a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként járási hivatalok jöttek létre.
A Debreceni Járási Hivatal székhelye a 4024 Debrecen, Piac u. 42–48. szám alatti épületben található, az okmányiroda a Debreceni Járási Hivatal törzshivatalának szervezeti egységeként (Okmányirodai Osztály) működik tovább a 406 Debrecen, Kálvin tér 11. szám alatti épületben (Új Városháza). A Debreceni Járási Hivatal illetékessége – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – Debrecen és Hajdúsámson településekre terjed ki. 

Az állampolgároknak hatósági ügyeik intézésre a járási hivatal székhelyén kívül a hajdúsámsoni kirendeltségen is lehetőségük van, mely a Petőfi u. 2. szám alatt található (volt orvosi rendelő).

A járási hivatalhoz került ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a jármű-igazgatással és vezetői engedélyekkel, valamint az egyéni vállalkozói ügyekkel kapcsolatos feladatok. A korábban az okmányiroda feladatának részét képező anyakönyvi ügyek továbbra is jegyzői hatáskörben vannak, így azok intézésére a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán van lehetőség.

Az okmányirodai ügyekben az időpont-foglalás elektronikusan is lehetséges, továbbra is a www.debrecen.hu oldalon, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal internetes oldalán, a www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar oldalon is.
A Járási Hivatal Hatósági Osztályának hatáskörébe tartozik az egyes szociális ellátásokkal (ápolási díjjal, közgyógyellátással, időskorúak járadékával, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, hadigondozottak pénzellátása), a kommunális igazgatással összefüggő feladatok (például temetőengedélyezés) ellátása, a menekültügyek, az egyes vízügyi-, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő-, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek. Jegyzői hatáskörben maradtak az aktív korúak ellátásával, lakásfenntartási támogatással, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   megállapításával kapcsolatos ügyek. Szabálysértési hatáskörben 2013. január 1-jétől a Debreceni Járási Hivatal Hatósági Osztálya jár el, mely ügyek szintén a Debrecen, Piac u. 42–48. szám alatt intézhetőek.

Az okmányirodai és hatósági ügyintézéshez kapcsolódó ügyleírások és dokumentumok elérhetőek és letölthetőek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapján.

2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerültek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat-és hatáskörök. 

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (például gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv. 

2013. január 1-től a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok, valamint az építésügyi hivatalok is járási szinten végzik a feladataikat.

A Debreceni Járásban a járás illetékességéhez tartozó települések lakossága az alábbi helyszíneken intézheti ügyeit:
• Debreceni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.)
• Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatala (4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.)
• Debreceni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (4024 Debrecen, Piac u. 42–48.)
• Debreceni Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala (4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.)
• Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (4024 Debrecen, Piac u. 42–48.)
Debreceni Járási Hivatal
Hivatalvezető: Dr. Hajdu Sándor

A Debreceni Járási Hivatal elérhetőségei
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42–48.
Levélcím: 4024 Debrecen, Piac u. 42–48.
4001 Debrecen, Pf.: 312.
Telefon: +36 52/ 516-140
Fax: +36 52/ 516-141
E-mail: debrecen.jh@hbmkh.gov.hu

A DEBRECENI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

A Debreceni Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának ügyfélfogadási rendje
Vezető: Dr. Halasiné dr. Győri Lívia Erzsébet
Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
(4001 Debrecen, Pf.: 312.)
Tel.: (+36 52) 517-700
Fax: (+36 52) 517-657
E-mail: okmany.debrecen.jh@hbmkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek/debreceni-jarasi-hivatal

Időpontfoglalás:
- telefonon: (+36 52) 517-650
- interneten: ugyfelkapu.magyarorszag.hu
 - idopont.debrecen.hu

I. szakiroda

Hétfő: -
Kedd: -
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-16:30
Péntek. -

II. földszinti ügyfélszolgálat

Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00

III. egyéni vállalkozói ügyek

Hétfő: 9:00-16:00
Kedd: 9:00-16:00
Szerda: -
Csütörtök: 9:00-16:00
Péntek: 9:00-16:00

Ügyfélszolgálat:  
Debrecen, Kálvin tér 11. 17-es ablak Telefon: 06 (52) 517-650

Kezelt ügytípusok: 
Lakcímigazolvány ügyek
Lakcímváltozási ügyek
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
Nemzeti Egységkártya ügyek
Személyi igazolvány ügyek
Útlevél ügyek
Ügyfélkapu
Vezetői engedély ügyek

Interneten is kezdeményezhető ügytípusok:  
Egyéni vállalkozó ügyek
Lakcímigazolvány ügyek
Lakcímváltozási ügyek
Személyi igazolvány ügyek
Útlevél ügyek
Ügyfélkapu
Vezetői engedély ügyek

Illetékfizetéssel kapcsolatos információk: 
Illetékfizetésre bankkártyával, illetve az okmányirodában található 1 db postai befizetőhelyen van lehetőség.
Az ügyintéző az illeték befizetését követően azonnal, soron kívül fogadja az ügyfelet annál az ablaknál, ahol az ügyét kezdeményezte.

A Debreceni Járási Hivatal Hatósági Osztályának ügyfélfogadási rendje
Vezető: Kissné Dr. Bányai Boglárka
Debrecen (4024 Debrecen, Piac u. 42–48.)
(4001 Debrecen, Pf.: 312.)
Tel.: (+36 52) 516-140
Fax: (+36 52) 516-141
E-mail: hatosagi.debrecen.jh@hbmkh.gov.hu

Hétfő: 8:00-16:30
Kedd: 8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-14:00

Hajdúsámson (4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2.)
Tel.: (+36 52) 590-023
Fax.: (+36 52) 590-024

Hétfő: 8:00-16:30
Kedd: 8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-14:00

A járási szakigazgatási szervek ügyfélfogadás rendje a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala honlapján megismerhető az alábbi linken: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek/debreceni-jarasi-hivatal

2017. július 23., vasárnap
Lenke