Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Helyi adóinformációk

Helyi adórendeletek:
2013. december 31-ig hatályos pdf
2014. december 31-ig hatályos pdf (kivonat)
2015.február 27-től hatályos pdf
2016.január 1-től hatályos pdf
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényből pdf (kivonat)
19/2007. (IV. 24.) rendelet a talajterhelési díjról (2016.03.01-ig hatályos) pdf  
19/2007. (IV. 24.) rendelet a talajterhelési díjról (2016.03.01-tól hatályos) pdf  
13/2015.(III.26.) rendelet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről pdf  
Ügyintézők elérhetőségei pdf  
Ügyfélfogadási időpontok részletek   

Helyi adóűrlapok

Tájékoztatás a helyi önkormányzat kezelésében lévő adószámlákról pdf
Adónaptár pdf
Tájékoztató a KATA hatálya alá tartozó vállalkozók részére pdf
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről pdf
Tájékoztató talajterhelési díjfizetési kötelezettségről pdf
35/2008.(XII.31.) PM rendeletet pdf

FIGYELEM!

A pdf űrlapok kitöltéséhez Adobe Reader legalább 8.1 verziója szükséges, amennyiben ezzel Ön még nem rendelkezik az alábbi linkről ingyenesen letöltheti.

Adobe Reader letöltés

Kérjük a számszakilag ellenőrzött  bevallási nyomtatványokat ill. a pdf űrlapokat szíveskedjenek  letölteni, csak ezt követően lehetséges az űrlapok kitöltése.

 Általános űrlapok Pdf űrlap Pdf Word
Bejelentkezési lap vállalkozóknak
1.sz pótlap
2.sz pótlap
3.sz pótlap
Kitöltési útmutató a bejelentkezési laphoz
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
Adatmódosító lap pdf pdf
Túlfizetés visszautalási kérelem   pdf   odt
Átvezetési kérelem   pdf   doc
Általános adóigazolás iránti kérelem   pdf
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem   pdf
Nyilatkozat Htv 3.§ (2) bek.szerint(2010.12.31-ig minden adónemre)   pdf  
Nyilatkozat Htv 3.§ (2) bek.szerint (2011.évi iparűzési adóra)   pdf
Nyilatkozat Htv 3.§ (2) bek.szerint (2012.évi iparűzési adóra)   pdf
Nyilatkozat Htv 3.§ (2) bek.szerint (2013.évi iparűzési adóra)   pdf  
Nyilatkozat Htv 3.§ (2) bek.szerint (2014.évi iparűzési adóra)   pdf  
Nyilatkozat Htv 3.§ (2) bek.szerint (2015.évi iparűzési adóra)   pdf  
Méltányossági kérelem (magánszemély)   pdf doc
Méltányossági kérelem adatlap (cégek)   pdf doc
Méltányossági kérelem adatlap (egyéni vállalkozó)   pdf doc
Méltányossági kérelem adatlap (magánszemély)   pdf doc
Nyilatkozat a felszámolás alatti gépjárműadóval kapcsolatban (a felszámolóbiztos tölti ki)   pdf  
Figyelem csak e-ügyintézéshez használható!

Meghatalmazás magánszemély
– ideértve az egyéni vállalkozót is – részéről az önkormányzati adóügyek elektronikusan történő intézéséhez
  pdf doc
Figyelem csak e-ügyintézéshez használható!

Meghatalmazás jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek részéről az önkormányzati adóügyek elektronikusan történő intézéséhez
  pdf doc
Általános meghatalmazás jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó részére önkormányzati adóügyek ügyintézéshez   pdf odt
Általános meghatalmazás  magánszemély – ideértve az egyéni vállalkozót is  - meghatalmazó részére önkormányzati adóügyek ügyintézéshez   pdf odt

Év

Adónem

Számszakilag ellenőrzött 
bevallási nyomtatvány
(kitölthető!!)
Nyomtatványok

 
Ált. Bevallás adóelőleg kiegészítésről a 2016. feltöltéshez pdf űrlap   pdf
Ált. Bevallás adóelőleg kiegészítésről a 2015. feltöltéshez pdf űrlap   pdf
Ált. Bevallás adóelőleg kiegészítésről a 2014. feltöltéshez pdf űrlap   pdf
Ált. Bevallás adóelőleg kiegészítésről a 2013. feltöltéshez pdf űrlap  
pdf
Ált. Bevallás adóelőleg kiegészítésről a 2012. feltöltéshez pdf űrlap   pdf
Ált. Bevallás adóelőleg kiegészítésről a 2011. feltöltéshez pdf űrlap  
pdf
2010. Vállalkozók kommunális adója   pdf űrlap Bevallás

Önellenőrzési lap
pdf


doc
2010. Iparűzési adó   pdf űrlap Főlap
„A” betétlap
„F” betétlap
„G” betétlap

„B” betétlap
„C” betétlap
„D” betétlap
„E” betétlap
pdf
pdf
pdf
pdf

pdf
pdf
pdf
pdf
2011. Iparűzési adó pdf űrlap 
A, F, G betétlappal


pdf űrlap
B,C, D, E, F, G betétlapokkal
Főlap
„A” betétlap
„F” betétlap
„G” betétlap

„B” betétlap
„C” betétlap
„D” betétlap
„E” betétlap

K+F nyomtatvány

Kitöltési útmutató
pdf  
pdf 
pdf 
pdf 

pdf 
pdf 
pdf 
pdf 

pdf

pdf
2012 Iparűzési adó

pdf űrlap
A, F, G betétlappal


pdf űrlap előlegszámítási segédlettel
A, F, G betétlappal


pdf űrlap
B,C, D, E, F, G betétlapokkal


pdf űrlap előlegszámítási segédlettel
B,C, D, E, F, G betétlapokkal

Főlap és mellékletek

K+F nyomtatvány
pdf


pdf
2013 Iparűzési adó   adóbevallás űrlap A, E, F, G, H betétlappal és előlegszámítási segédlettel

adóbevallás űrlap B, C, D, E, F, G, H betétlappal és előlegszámítási segédlettel
Főlap és mellékletek

K+F nyomtatvány
pdf  

pdf
2014 Iparűzési adó

adóbevallás űrlap A, E, F, G, H betétlappal és előlegszámítási segédlettel

adóbevallás űrlap B, C, D, E, F, G, H betétlappal és előlegszámítási segédlettel

Főlap és mellékletek

K+F nyomtatvány
pdf  

pdf
2015 Iparűzési adó

adóbevallás űrlap A,E,F,G,H betétlappal és előlegszámítási segédlettel

adóbevallás űrlap B,C,D,E, F, G H betétlappal és előlegszámítási segédlettel

Főlap és mellékletek pdf

 

 2012. évi adóbevallás önellenőrzéséhez Önellenőrzési lap iparűzési adóban   pdf űrlap     pdf
2011. évi adóbevallással bezárólag használandó Önellenőrzési lap iparűzési adóban pdf űrlap     pdf
2010 Eltérő üzleti éves főlapok Iparűzési adó

Vállalkozók kommunális adója
pdf űrlappdf űrlap
 BevallásBevallás
  pdfpdf
2011 Eltérő üzleti éves főlapok Iparűzési adó pdf űrlap    
2012 Eltérő üzleti éves főlapok Iparűzési adó pdf űrlap Bevallás pdf
2013 Eltérő üzleti éves főlapok Iparűzési adó pdf űrlap Bevallás pdf
2014 Eltérő üzleti éves főlapok Iparűzési adó pdf űrlap Bevallás pdf
2015 Eltérő üzleti éves főlapok Iparűzési adó pdf űrlap Bevallás pdf
2011 Soron kívüli záró bevallások Iparűzési adó
pdf űrlap
Bevallás
pdf
2012 Soron kívüli záró bevallások Iparűzési adó   pdf űrlap  Bevallás
„A” betétlap
„E” betétlap
„F” betétlap
pdf
pdf
pdf
pdf
2013 Soron kívüli záró bevallások Iparűzési adó   pdf űrlap Bevallás pdf
2014 Soron kívüli záró bevallások Iparűzési adó   pdf űrlap Bevallás pdf
2015 Soron kívüli záró bevallások Iparűzési adó   pdf űrlap Bevallás pdf
2016 Soron kívüli záró bevallások Iparűzési adó pdf űrlap Bevallás

Nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéhez
pdf

pdf

Év Adónem Bevallások Mellékletek, kiegészítő adatlapok Töltse le egyben!
2013 Talajterhelési díj pdf -      
2014 Talajterhelési díj pdf          
2015 Talajterhelési díj pdf          
2015 Mezőőri járulék   nyilatkozat   pdf    
Ált. Helyi jövedéki adó bejelentés pdf        
2015 Jövedéki adó bevallás pdf      
 
Ált. Gépjárműadó - - Gépjárműadó bevallás pdf odt
Gépjárműadó bevalláshoz kapcsolódó egyéb nyomtatványok 
Ált. Légrugós jármű bejelentés  pdf    
 
Ált. Építményadó
-  nem lakás célú épületek
pdf   Kitöltési útmutató   pdf    
Építményadó bevalláshoz kapcsolódó egyéb nyomtatványok
Ált. Adómentességi nyilatkozat (alapítvány) pdf
Ált. Adóalanyiság átruházása (megállapodás) pdf
Ált. 1 számú melléklet külterületi gazd épület lakáskénti használatához pdf    
 
Ált. Termőföld - - Bérbeadó pdf  
Kifizető pdf
2010-től Idegenforgalmi adó pdf -        
2013.01.01 Idegenforgalmi adó pdf pdf űrlap        
2014.01.01 Idegenforgalmi adó pdf pdf űrlap        
2015.01.01 Idegenforgalmi adó pdf pdf űrlap        
Idegenforgalmiadó bevalláshoz kapcsolódó egyéb nyomtatványok
2014.01.01 Igazolás ideiglenes iparűzési adókötelezettség hatálya alá tartozó tevékenységet végző vállalkozó részére idegenforgalmi adó mentességhez pdf    
2014.01.01 Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adómentességről pdf    
2014.01.01 Nyilvántartás a beszedett idegenforgalmi adóról pdf    
 
2010 Ideiglenes iparűzési adó bevallás pdf          
2011
2012.01.11
Ideiglenes iparűzési adó bevallás pdf          
2013.01.01 Ideiglenes iparűzési adó bevallás pdf           
2017. július 23., vasárnap
Lenke

Infobox

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztály

4025 Debrecen, Kálvin tér 11.
Levélcím:  4001 Debrecen, Pf: 110.
Telefon: 517-700
Fax: 517-712
Email:helyiado@ph.debrecen.hu

Ügyfélszolgálat az ügyféltér 11. ablakánál:
hétfő: 8-12 óra
kedd, csütörtök: 8-15 óra
szerda: 8-12 óra
péntek: 8-12 óra

Általános ügyfélfogadás:
szerda: 8-12 óra,
csütörtök: 13-15 óra