Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Anyakönyvi ügyek

2013. szeptember 25., szerda

Ügyleírás:

Anyakönyvi okiratok kiállítása:
Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki.
Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Illetékesség az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető
Szükséges okiratok:

Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány:
- személyazonosító igazolvány vagy útlevél
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Amennyiben az átvevő meghatalmazott , úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Az ügyet intéző osztály:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Főosztály, Igazgatási Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 11

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Debrecen, Kálvin tér 11. I/126 szoba 
Tel: 52/517-679
E-mail: anyakonyv@ph.debrecen.hu.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek de: 8.00-12.00
Kedd du: 12.30 – 15.00, csütörtök du:  12.30 – 17.00

Ügyintézés határideje és díja Írásbeli kérelem esetén 8 nap. Szóbeli kérelemre azonnal.
Illetékkötelezettség alá eső ügyekben az illeték 2.000.- Ft , melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. Hatósági bizonyítvány illetéke 3.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók  
Az alkalmazott jogszabályok: 1982. évi 17 tvr. az anyakönyvekről, az házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003.(III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről.
 1990. évi XCIII tv. Az illetékekről 
Egyéb fontos tudnivalók

 Magyarországon 1895. október 1-je óta van állami anyakönyvezés, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.
Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság Honosítottak Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi, és az ügyfél kérelmére anyakönyvi okiratot állít ki. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24)
Hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, haláleset) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi, és az ügyfél kérelmére anyakönyvi okiratot állít ki. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24) .

2014. december 20., szombat
Teofil