Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Anyakönyvi okiratok kiállítása

2015. november 14., szombat

Ügyleírás:

Anyakönyvi okiratok kiállítása:
Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki.
Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Illetékesség Anyakönyvi okirat kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.
Szükséges okiratok:

Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány:
- személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Az ügyet intéző osztály:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály, Igazgatási Osztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Debrecen, Kálvin tér 11. I/126 szoba
Tel: 52/517-679
E-mail: anyakonyv@ph.debrecen.hu.
Hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00
kedd: 8.00-12.00, 12.30-15.00
csütörtök: 8.00-12.00, 12.30-17.00

Ügyintézés határideje és díja

Írásbeli és szóbeli kérelem esetén 8 nap, amennyiben az anyakönyvi esemény az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben már szerepel.

Illetékkötelezettség alá eső ügyekben az illeték 2.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. Hatósági bizonyítvány illetéke 3.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók - meghatalmazás
- kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
Az alkalmazott jogszabályok:

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Egyéb fontos tudnivalók

Magyarországon 1895. október 1-je óta van állami anyakönyvezés, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.
Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság) a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Honosított és határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 1. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.) anyakönyvezi, és az ügyfél kérelmére anyakönyvi okiratot állít ki. Hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, haláleset) a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Honosított és határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 2. (Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.) anyakönyvezi, és az ügyfél kérelmére anyakönyvi okiratot állít ki.

2017. július 23., vasárnap
Lenke