Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Aktív korúak ellátása

2013. január 14., hétfő

Ügyleírás:

A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás

Szükséges okiratok:

Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

a kérelem mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozat,
a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat,
egészségkárosodott személy esetében az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről,illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodás fennállásáról, illetve az egészségi állapot komplex minősítése alapján megállapított mértékéről készült  szakvéleménye, vagy
a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül,
a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy,
a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,
a Munkaügyi Központ igazolása az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év során)
a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozat,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolata, az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről,
35.életévet betöltött személy esetében okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható (csak 8 általános iskolai végzettség esetében).

Az ügyet intéző osztály:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala
Humán Főosztály, Szociális Osztály 
4026 Debrecen, Kálvin tér 11

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4026 Debrecen, Kálvin tér 11
Telefon: 517-750
E-mail: szocialis@ph.debrecen.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

általános ügyfélfogadás (földszint 5-7-as ablak)
Hétfő: 8 – 12 h. 
Kedd, csütörtök: 8 – 17 h.
Szerda, péntek:   8 – 12 h.

ügyintézői ügyfélfogadás: / 4. emelet /
Szerda: 8 – 12 h.
Csütörtök :  13 – 17 h.

Ügyintézés határideje és díja 30 nap, költség és illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

Rendszeres szociális segély (pdf)   Aktív korúak ellátása
Nyilatkozat kérelmekhez
Az alkalmazott jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007.(VI.28.)  rendelet.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet,
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007.(IV.25.)Korm.rendelet
Időpontfoglalás lehetséges, telefonon az  517-618 számon ill. interneten időpontfoglalás menüpontban.
Egyéb fontos tudnivalók

A./RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY
Jogosultság feltétele aki:
- aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy
- vakok személyi járadékában részesül,,
- fogyatékossági támogatásban részesül,
-a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátást napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %- át,  25.650.- Ft-ot, és vagyona nincs.
Az ellátás összege:  egyedülálló esetében :  25.650.- Ft/hó,  családok esetében egyénenként eltérő összegű.
A rendszeres szociális segély legmagasabb összege 44.508.-Ft.

B./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Jogosultság feltételei:
-
akik az előző kategóriába nem tartoznak,feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosítható. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem , nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, 25.650.-Ft-ot, és vagyona nincs.
Az ellátás összege  22.800.-Ft/hó. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500.-Ft.

2015. január 26., hétfő
Vanda, Paula