Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Időskorúak járadéka

2012. március 1., csütörtök

Ügyleírás:

A jövedelemmel nem rendelkező időskorúak részére nyujtott megélhetési támogatás.

Szükséges okiratok:

Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet: 
- saját, és házastárs ,valamint élettárs nyugdíjszelvényét, nyugdíjszerű ellátás utolsó havi szelvényét, nyugdíjas igazolvány másolatát
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
a nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást

Az ügyet intéző osztály:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala
Humán Főosztály, Szociális Osztály 
4026 Debrecen, Kálvin tér 11

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4026 Debrecen, Kálvin tér 11
Telefon: 517-750, 757, 760
E-mail: szocialis@ph.debrecen.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

általános ügyfélfogadás: / földszint 4-7-as ablak /
Hétfő: 8 – 12 h. 
Kedd, csütörtök: 8 – 17 h.
Szerda, péntek:   8 – 12 h.

ügyintézői ügyfélfogadás: / 4. emelet /
Szerda: 8 – 12 h.
Csütörtök :  13 – 17 h.

Ügyintézés határideje és díja 30 nap, költség és illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

Időskorúak járadéka (pdf)

Nyilatkozat kérelmekhez
Az alkalmazott jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
Egyéb fontos tudnivalók

Jogosultság feltételei: 

- 62. életévét, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte
- havi jövedelme, valamint a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a  nyugdíjminimum 80 %-át,  22.800.- Ft.
- egyedülálló személy esetén a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75. évesnél fiatalabb személyt, ha havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 95 %-át, amely  27.075.- Ft.
- egyedülálló 75. életévét betöltött személyt, ha a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át, 37.050.-Ft.

Támogatás összege:
- családosoknál  22.800.- Ft, a nyugdíjminimum 80 %-a, -  egyedülállók a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de  75 évesnél fiatalabb esetén 27.075.- Ft, a nyugdíjminimum 95 %-a.
- 75 évet betöltött egyedülállók esetében: 37.050.-Ft
a nyugdíjminimum 130 %-a.
-ha jövedelemmel rendelkezik, akkor a támogatás összegének és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

2017. július 23., vasárnap
Lenke