Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Rendszeres szociális segély

Ügyleírás:

A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás

Szükséges okiratok:

Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyílvántartó kártyája és a TAJ kártya, bemutatása szükséges.

a kérelem mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozat,
a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat,
egészségkárosodott személy esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői  Intézet szakértőii bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről,illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült szakvéleménye, vagy
a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságának igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül,
a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy,
a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,
a Munkaügyi Központ igazolása az együttműködés teljesítéséről,
a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozat,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolatát.

Az ügyet intéző osztály:

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala
Humán Főosztály, Szociális Osztály 
4026 Debrecen, Kálvin tér 11

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Új Városháza
4026 Debrecen, Kálvin tér 11
Telefon: 517-750
Email:szocialis@ph.debrecen.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

általános ügyfélfogadás: / földszint /
Hétfő: 8 – 15 h. 
Kedd, csütörtök: 8 – 17 h.
Szerda ,péntek:   8 – 12 h.

ügyintézői ügyfélfogadás: / 4. emelet /
Szerda: 8 – 10 h.
Csütörtök :  13 – 17 h.

Ügyintézés határideje és díja 30 nap, 30 nappal meghosszabbítható 
költség és illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

Rendszeres szociális segély (doc)
Rendszeres szociális segély (pdf)
Az alkalmazott jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007.(VI.28.)  rendelet.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet,
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/207.(IV.25.)Korm.rendelet
Egyéb fontos tudnivalók

 A./ AKTÍV KORÚ EGÉSZSÉGKÁROSODOTTAK RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYE

Jogosultság feltételei: 

- munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül,
- fogyatékossági támogatásban részesül, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosítható.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %- át, 2008. évben 25.650.- Ft-ot, és vagyona nincs.

Az ellátás összege:  egyedülálló esetében : 2008.-évben 25.650.- Ft/hó,  családok esetében egyénenként eltérő összegű.

B./ AKTÍV KORÚ NEM FOGLALKOZTATOTTAK RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYE
C./ TÁMOGATOTT ÁLLÁSKERESŐ

Jogosultság feltételei:
- támogatott álláskereső
- nem foglalkoztatott,
 feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosítható.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, 2008. évben 25.650.- Ft-ot, és vagyona nincs.

Az ellátás összege nem foglalkoztatottak esetén: egyedülálló esetében : 2008-évben 25.650.- Ft/hó,  családok esetében egyénenként eltérő összegű.

2017. július 23., vasárnap
Lenke